Vyrábíme hasicí přístroje, hasicí techniku a hydranty. Našim zákazníkům provádíme pravidelné revize a opravy hasicích přístrojů. Provádíme bezpečnostní školení.

PRODUKTY

SLUŽBY

RYCHLÝ KONTAKT

Červinka s.r.o. - Hodějice

Rostislavova 1265,
Uherské Hradiště 68601

tel: +420 606 624 503


eshop hasicí přístroje
hasicí technika Červinka s.r.o.

NOVINKY A AKCE

Hasicí přístroj práškový 6kg

práškový hasicí přístroj

Druh: práškový
Třídy požáru: A B C
Výrobce: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC
Množství hasiva: 6 kg
Účinnost: 21A, 113B, C
Použití: od -30°C do + 60°C

Původní cena: 930,-Kč
Cena v akci: 852,-

Hasicí přístroje, hasicí technika, hydranty


Vítáme Vás v hasičské společnosti Červinka s.r.o. a nabízíme tímto široký sortiment protipožárního zabezpečení.

V našem sortimentu naleznete: Hasicí přístroje, hasicí technika, hydranty a jejich příslušenství. Dále nabízíme proudnice, hadice a armatury. Z našich stránek si můžete pohodlně objednat i takové zboží jako jsou například požární žebříky, hlásiče i čidla.

Mnoholeté zkušenosti s výrobou a prodejem hasicích přístrojů, hasicí techniky a hydrantů a v neposlední řadě i servisní službou při zajišťování kompletních služeb v oblasti požární ochrany jsou zárukou plánované cesty, kterou se ubíráme do dalších let.

Nakupujte hasicí techniku pohodlně v našem novém E-SHOPU

eshop hasicí přístroje

Revize hasičských přístrojů, servis


Hasicí přístroje

  • Vodní hasicí přístroj. Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek.
  • Pěnový hasicí přístroj. Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Především se používá k hašení hořlavých kapalin. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.
  • Práškový hasicí přístroj. Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím.
  • Sněhový hasicí přístroj. Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi -30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Není vhodný pro hašení pevných látek. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.

Hydranty

  • Hydrant je zařízení napojené na vodovodní potrubí sloužící k napojení hasičské zásahové hadice následně hašení požáru.
  • Hydrant patří do základního vybavení protipožiarní ochrany budov


hasicí auto