Preventivní požární prohlídky

požární kniha

Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany. Naše firma Vám tyto služby nabízí dodavatelským způsobem, neboť má veškeré platné oprávnění, osvědčení a povolení pro provádění těchto služeb.

Preventivní požární prohlídky a budov se zápisem do požární knihy
Do společnosti přijede odborně způsobilá osoba v požární ochraně zjistí skutečný stav a potřeby požární ochrany, na základě této skutečnosti zpracuje cenovou nabídku na provádění preventivních požárních prohlídek, zpracování dokumentace a školen

Zpracování požární dokumentace

 • Začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Požární kniha

Školení požární ochrany

 • Školení zaměstnanců o požární ochraně ( 1 x za 2 roky )
 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně ( 1 x za 3 roky )
 • Odborná příprava členů preventivní požární hlídky ( 1 x ročně )
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany ( 1 x ročně )

Prohlédněte si celou naši nabídku kategorie hasicí technika v našem eshopu.