PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Především se používá k hašení hořlavých kapalin. Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

Přístroje nesmí být použity na hašení zařízení pod napětím / elektrickým proudem. HP nesmí být umístěn v prostorách, kde okolní teplota klesá pod bod mrazu.

pěnový hasicí přístroj PE9 ČE 13A

PE9 ČE 13A

 • Kód: 10000044
 • Druh: pěnový
 • Třídy požáru: A, B
 • Výrobce: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC
 • Množství hasiva: 9 l
 • Účinnost: 13A, 183B
 • Použití: od 0°C do + 60°C
pěnový hasicí přístroj S9 PMDS

S9 PMDS

 • Kód: 10000042
 • Druh: pěnový
 • Třídy požáru: A, B
 • Výrobce: NEURUPPIN Německo
 • Množství hasiva: 9 l
 • Účinnost: 13A, 183B
 • Použití: od 0°C do + 60°C

Prohlédněte si celou nabídku kategorie Pěnové hasicí přístroje v našem eshopu.